Nebojte se draka nic a vyražte k lesu vstříc ...

Pravidla „Běh na Draka“

 

 

Orientační běh je sport, jehož podstatou je spojení vlastního pohybu s orientací v neznámém terénu. Závodníci při něm za pomoci mapy a buzoly absolvují závodní trať určenou startem, kontrolami a cílem. Závodník se během svého výkonu pohybuje vlastními silami libovolně terénem, omezen může být přikázanými povinnými úseky a zakázanými prostory. Cílem sportovního výkonu závodníka je absolvovat určenou závodní trať v co nejkratším čase.


 

Fair play

Všichni účastníci sportovní akce se budou chovat poctivě a čestně. Závodníci se  vzájemně respektují, stejně tak respektují pořadatele, diváky a místní obyvatele. Žádný účastník sportovní akce se nesmí snažit ovlivňovat výsledky závodů. Získávání nespravedlivých výhod, stejně jako pomoc při běhu či navádění na trati, nejsou povoleny!

 

 

Vybavení v závodu: průkazka obdržená při registraci

mapa s popisem kontrol (závodník obdrží po startu)

vlastní vybavení: buzola, hodinky, svítilna, sport tester, lupa, brýle

zakázané vybavení: GPS navigace, mobilní telefony

 

 

Start: - závodník startuje v čase určeném pořadateli na pokyn startéra nebo na signál startovacího zařízení ( interval 1-3 min )

          - závodník si odebírá mapu sám a je sám odpovědný za odběr mapy s odpovídajícím označením kategorie

 

 

Závod: -závodník po startu doběhne k místu výdeje map a orientuje se. Poté postupuje dle popisu kontrol k prvnímu bodu. Orazí kleštičkami danou kolonku do průkazky a tak pokračuje s dalšími body až do cíle.

 

 

Kontroly: - na trati jsou použity stojany a lampióny 15x15cm i 30x30cm

s razícím zařízením. Každá trať kombinuje toto vybavení jinak.

 

!Sabotáž ! - kontroly s razícím zařízením mohou být poškozeny nebo úplně odstraněny. Pro tento případ je v místě rozsypáno mnoho papírků s číslem kontroly. V případě sabotáže vás jeden papírek odevzdaný s průkazkou ochrání před penalizací.

 

 

Penalizace: - za nesplněnou kontrolu jsou k času doběhu připočteny 20 min!

 

 

Cíl: - při doběhnutí do cíle předá závodník mapu i průkazku pořadateli a vzdálí se z prostoru cíle, aby umožnil doběh ostatním účastníkům.

 

 

Mapa bude po startu posledního závodníka k dispozici na vyžádání u registrace!

 

 

Během závodu jsou účastníci povinni dodržovat pravidla silničního provozu!!

Závodníci jsou povinni poskytnout pomoc zraněným účastníkům závodů.

Všichni účastníci sportovní akce absolvují závod na vlastní riziko.

 

 

Přejeme příjemnou zábavu :)

Jan Menčík © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode